Новини

БЕЗ АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ

Страница  1 от 62  > >>

вторник, 12 септември 2023
Покана
четвъртък, 07 септември 2023
Провеждане на родителска среща:
сряда, 07 юни 2023
По повод 24 май Управленският екип на СУ „Христо Ботев" - директорът Нако Наков и главният учител Цветанка Петкова, бяха отличени от РУО и МОН за принос към развитието на училищната общност и високи постижения за 2023г.
Електронни тестове за най-малките Компютърни хрумки
 
 
 
 
Училищни учебни планове 2021/2022 учебна година
 
 - II  А, II Б 
 - III А , III Б
 - IV А , IV Б, IV В 
 - V А , V Б
 - VI А ,VI Б 
 - VII А , VII Б
 - VIII професия "Сътрудник в малък и среден бизнес" , VIII  професия "Калкулант"
 - IX
 - X
 - XI
- XII
 
 
 Индивидуални учебени планове 2022/2023 г - I срок
 Индивидуални учебени планове 2022/2023 г 
..................................................................................................................................................