Новини

БЕЗ АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ

Страница  1 от 62  > >>

вторник, 12 септември 2023
Покана
четвъртък, 07 септември 2023
Провеждане на родителска среща:
сряда, 07 юни 2023
По повод 24 май Управленският екип на СУ „Христо Ботев" - директорът Нако Наков и главният учител Цветанка Петкова, бяха отличени от РУО и МОН за принос към развитието на училищната общност и високи постижения за 2023г.
Електронни тестове за най-малките Компютърни хрумки
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           
  Ръководството за онлайн кандидатстване е качено и на https://infopriem.mon.bg в меню
„Помощ“. 
 
                                         Важно!
                        Резултати след  първо класиране - тук
 

  Резултатите от първи етап на класиране на учениците за прием в VIII клас могат да се видят в Единната информационна система за изпити и прием на адрес: https://infopriem.mon.bg.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки от първо класиране в Софийска област може да видите на сайта на РУО – София-област в раздел „Прием“ – „Текущи съобщения“.

Записване или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране се извършва в училището, в което ученикът е класиран от 13.07.2023 г. до 17.07.2023 г. включително.

Ученик, който е приет по първо желание трябва да се запише, в противен случай губи мястото си.

Когато ученикът е приет по второ или следващо желание има два варианта:

  1. Да се запише в училището, където е приет.
  2. Да подаде заявление за участие във втори етап на класиране.

В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си. Възможностите в този случай са ученикът да се класира на по-предно свое желание или да остане на мястото си от първи етап на класиране.

Заявлението за участие във второ класиране се подава в училището, в което ученикът е приет на първи етап.

Ученик, който е приет на първи етап и не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от класацията.

Ученици, които на първи етап не са класирани, автоматично участват във второто класиране, без да подават заявление.

 

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

При записване учениците подават следните документи:

  • заявление до директора на училището;
  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

 

Приложение: Заявление за участие във втори етап на класиране. тук

 
 
Брошура - прием в VIII клас на Средно училище "Христо Ботев" - с. Горна Малина  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Предишна: Прием в първи клас  Следваща: Контакти