Новини

БЕЗ АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ

Страница  1 от 61  > >>

вторник, 15 ноември 2022
Награден ученик от конкурс "Куба- далечна и близка"
сряда, 14 септември 2022
ЗАПОВЯДАЙТЕ на тържественото откриване на новата учебна година на 15 септември 2022г. от 9.00 ч. в двора на училището.
петък, 01 юли 2022
Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и списък на одобрените за финансиране училища по национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ / публ. 28.06.2022г. / - приложение № 20 към т.1, буква „у“ – т.5 растеж. Средно училище „Христо Ботев“ село Горна Малина обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор на пълен работен ден от 01 септември до 31.12.2022 година.
Електронни тестове за най-малките Компютърни хрумки
 

Директор:

Нако Минков Наков 

--------------------------------------------------------------

Учители:

  • Цветанка Цветанова Петкова – Главен учител  начален етап
  • Цветанка Георгиева Истилиянова –  Старши учител начален етап
  • Калинка Борисова ТопаловаСтарши учител начален етап
  • Валентина Нешкова Василева – Старши учител начален етап
  • Анелия Иванова Димитрова – Старши учител начален етап
  • Гинка Цветкова Вельова – Старши учител начален етап
  • Тинка Георгиева Андреева - Старши учител начален етап
  • Димитрина Борисова Димитрова –  Български език и литература
  • Анна Руменова Лянчова –  Български език и литература
  • Мария Найденова Стоянова - Български език и литература; Руски език
  • Кирилка Стоянова Станкова – Английски език
  • Маринка Иванова Атанасова – Математика
  • Виолетка Николова Михайлова – Математика;
  • Галина Стоянова Иванова – История и цивилизация
  • Даниела Арахангелова Коцева –  Физика; Информационни технологии
  • Грета Борисова Гелева – Химия и ООС и Биология и ЗО
  • Дора Андреева Райчева - География и икономика
  • Галина Маринова Стоянова – Технологии и предприемачество
  • Ива Димитрова Стоянова - Учител по музика
  •  Ангел Николаев Андреев  – Физическо възпитание и спорт
  • Стефан Славчов Славков - Физическо възпитание и спорт
  • Райна Йорданова Босакова - Петкова - Професионална подготовка
  • Емилия Григорова Титова - Професионална подготовка
  • Таня Цветанова Гергушка – Информационни технологии; Професионална  подготовка
  • Венелина Андрианова Найденова      - Английски език
  • Вилма Георгиева Начева - старши учител  в ЦОУД; педагогически съветник / психолог
  • Красимира Иванова Евтимова - Старши учител ЦОУД
  • Албена Борисова Янева Учител ЦОУД
  • Иванка Младенова  Младенова - Старши учител ЦОУД
  • Светла Костадинова Минкова - Учител ЦОУД;
  • Деница Руменова Пенкова- Учител  начален етап 
  • Росен Николов  Рачев - Английски език
  • Нели Христова Гекова -  Учител начален етап  / в отпуск /
  • Галя Борисова Асенова -  Учител ЦОУД
  • Мая Йорданова Борисова - Учител ЦОУД 36.            
  • Ана Савова Бонева-   Образователен медиатор
  • Ангелина Василева Петрова - Учител начален етап
  • Паолина Добрева Иванова -  Учител ЦОУД
  • Росица  Симеонова  Джигошева - Учител ЦОУД
  • Ивелина Георгиева Темелкова -  Учител ЦОУД
  • Ася Станчева Станчева - Учител философски цикъл
  • Румяна Любомирова Георгиева - Учител ЦОУД
  • Христина Ценева Андонова – ресурсен учител
  • Константина Власова Николова  - Изобразително изкуство
  • Мария Атанасова Пенева – Матева - Учител ЦОУД
  •  Веска Лозанова Колчева - Учител ЦОУД
  •  Цветанка Петрова Маламовa - Религия
  • Латина Цветанова Цветанова  - Образователен медиатор  

 

 Класни ръководители за учебната 2022/2023 г.