Новини

БЕЗ АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ

<< <  Страница  2 от 56  > >>

събота, 03 октомври 2020
Две награди за Мария- Йоанна Цветанова Цветкова – 7а клас
събота, 03 октомври 2020
Чудесна новина за учениците от СУ "Христо Ботев"
сряда, 23 септември 2020
Настоящите правила са разработени в съответствие с НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 и са приложение към Правилника за вътрешен ред в СУ “Христо Ботев”. Документът е утвърден с Протокол №14/01.09.2020 на ПС и подлежи на актуализация при промяна на обстоятелствата.
Електронни тестове за най-малките Компютърни хрумки