Новини

БЕЗ АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ

<< <  Страница  2 от 56  > >>

събота, 03 октомври 2020
Две награди за Мария- Йоанна Цветанова Цветкова – 7а клас
събота, 03 октомври 2020
Чудесна новина за учениците от СУ "Христо Ботев"
сряда, 23 септември 2020
Настоящите правила са разработени в съответствие с НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 и са приложение към Правилника за вътрешен ред в СУ “Христо Ботев”. Документът е утвърден с Протокол №14/01.09.2020 на ПС и подлежи на актуализация при промяна на обстоятелствата.
Електронни тестове за най-малките Компютърни хрумки
 

Директор:

Нако Минков Наков 

--------------------------------------------------------------

Учители:

 1. Цветанка Цветанова Петкова – Главен учител  начален етап
 2. Цветанка Георгиева Истилиянова –  Старши учител начален етап
 3. Калинка Борисова ТопаловаСтарши учител начален етап
 4. Галина Цветанова ЦветановаСтарши учител начален етап
 5. Анелия Иванова ДимитроваСтарши учител начален етап
 6. Гинка Цветкова ВельоваСтарши учител начален етап
 7. Тинка Георгиева Андреева - Старши учител начален етап
 8. Димитрина Борисова Димитрова –  Български език и литература
 9. Анна Руменова Лянчова –  Български език и литература
 10. Мария Найденова Стоянова - Български език и литература; Руски език
 11. Кирилка Стоянова СтанковаАнглийски език
 12. Маринка Иванова АтанасоваМатематика
 13. Виолетка Николова МихайловаМатематика; Информатика
 14. Галина Стоянова ИвановаИстория и цивилизация
 15. Даниела Арахангелова Коцева –  Физика; Информационни технологии
 16. Грета Борисова ГелеваХимия и ООС и Биология и ЗО
 17. Дора Андреева Райчева - География и икономика
 18. Галина Маринова СтояноваТехнологии и предприемачество; Изобразително изкуство
 19. Ива Димитрова Стоянова - Учител по музика
 20.  Ангел Николаев Андреев Физическо възпитание и спорт
 21. Стефан Славчов СлавковФизическо възпитание и спорт
 22. Райна Йорданова Босакова - Петкова - Професионална подготовка
 23. Емилия Григорова Титова - Професионална подготовка
 24. Таня Цветанова ГергушкаИнформационни технологии; Теоретична подготовка
 25. Венелина Андрианова Найденова      - Английски език
 26. Вилма Георгиева Начева - старши учител  в ЦОУД
 27. Красимира Иванова Евтимова - Старши учител в начален етап
 28. Албена Борисова Янева - Учител ЦОУД
 29. Иванка Младенова  Младенова - Старши учител ЦОУД
 30. Светла Костадинова Минкова - Учител ЦОУД; ресурсен учител
 31. Деница Руменова Пенкова- Учител  начален етап 
 32.  Анелия Христова Лачева - Английски език
 33. Нели Христова Гекова -  Учител ЦОУД
 34. Галя Борисова Асенова -  Учител ЦОУД
 35. Леонида Иванова Трайкова- Найденова - Учител ЦОУД
 36. Ана Савова Бонева-  Учител ЦОУД
 37. Ангелина Василева ПетроваУчител ЦОУД
 38.  Гена Стоянова Делчева- Учител ЦОУД