Новини

БЕЗ АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ

<< <  Страница  2 от 62  > >>

четвъртък, 27 април 2023
Участието на Средно училище „Христо Ботев“, с. Горна Малина в Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ дава големи възможности за развитие на институцията:
вторник, 15 ноември 2022
Награден ученик от конкурс "Куба- далечна и близка"
Електронни тестове за най-малките Компютърни хрумки
 

Директор:

Нако Минков Наков 

--------------------------------------------------------------

Учители:

  • Цветанка Цветанова Петкова – Главен учител  
  • Цветанка Георгиева Истилиянова –  начален етап
  • Калинка Борисова Топалованачален етап
  • Валентина Нешкова Василева – начален етап
  • Анелия Иванова Димитрова – начален етап
  • Гинка Цветкова Вельова –  начален етап
  • Тинка Георгиева Андреева - начален етап
  • Ангелина Василева Петрова - начален етап
  • Димитрина Борисова Димитрова –  Български език и литература
  • Анна Руменова Лянчова –  Български език и литература
  • Мария Найденова Стоянова - Български език и литература
  • Никола Гайдаров – Английски език
  • Маринка Иванова Атанасова – Математика
  • Виолетка Николова Михайлова – Математика;
  • Галина Стоянова Иванова – История и цивилизация
  • Даниела Арахангелова Коцева –  Физика и астрономия
  • Грета Борисова Гелева – Химия и ООС и Биология и ЗО
  •  Албена Борисова Янева География и икономика
  • Галина Маринова Стоянова – Технологии и предприемачество
  • Ива Димитрова Стоянова - Музика
  •  Ангел Николаев Андреев  – Физическо възпитание и спорт
  • Стефан Славчов Славков - Физическо възпитание и спорт
  • Райна Йорданова Босакова - Петкова - Професионална подготовка
  • Емилия Григорова Титова - Професионална подготовка
  • Таня Цветанова Гергушка – Професионална  подготовка
  • Венелина Андрианова Найденова  - Английски език
  • Вилма Георгиева Начева - с ЦОУД; педагогически съветник / психолог
  • Красимира Иванова Евтимова -  ЦОУД
  • Иванка Младенова  Младенова - ЦОУД
  • Светла Костадинова Минкова - ЦОУД;
  • Деница Руменова Пенкова- начален етап 
  • Росен Николов  Рачев - Английски език
  • Нели Христова Гекова -  начален етап  / в отпуск /
  • Галя Борисова Асенова -   ЦОУД
  • Мая Йорданова Борисова - ЦОУД 
  •  Веска Лозанова Колчева -  ЦОУД       
  • Латина Цветанова Цветанова  - Образователен медиатор 
  • Паолина Добрева Иванова -  ЦОУД
  • Росица  Симеонова  Джигошева - ЦОУД
  • Борислава Бъчварова -  Философски цикъл
  • Румяна Любомирова Георгиева - ЦОУД
  • Христина Ценева Андонова – ресурсен учител
  • Константина Власова Николова  - Изобразително изкуство; Руски език
  • Цветан Ценков - Информационни технологии
  •  Цветанка Петрова Маламовa - Религия
  •  

 

 Класни ръководители за учебната 2022/2023 г.