Новини

БЕЗ АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ

<< <  Страница  2 от 62  > >>

четвъртък, 27 април 2023
Участието на Средно училище „Христо Ботев“, с. Горна Малина в Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ дава големи възможности за развитие на институцията:
вторник, 15 ноември 2022
Награден ученик от конкурс "Куба- далечна и близка"
Електронни тестове за най-малките Компютърни хрумки
 

  

ПРАВИЛА
за работа на СУ „Христо Ботев“, с. Горна Малина в условията на епидемична обстановка COVID-19

 

 

                                                         ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

 

Уважаеми родители,

 

 Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

 

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

 

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

 

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

 

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

 

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

 

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

 

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 

•Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

 

•Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

 

•Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

 

•Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

 

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 

 

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

 

•Насърчавайте детето да бъде активно.

 

•Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

 

•Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

 

•Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

 

•Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 

 Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето!

 

МОН, РУО, екипът и общественият съвет на СУ“Христо Ботев“, с.Горна Малина.

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СЪОБЩЕНИЕ

            Заповед на директора във връзка с регистрирания епидемичен подем на грип и остри респираторни заболявания.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 150 години училище в Горна Малина

 
  Следваща: История