Новини

БЕЗ АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ

Страница  1 от 62  > >>

вторник, 12 септември 2023
Покана
четвъртък, 07 септември 2023
Провеждане на родителска среща:
сряда, 07 юни 2023
По повод 24 май Управленският екип на СУ „Христо Ботев" - директорът Нако Наков и главният учител Цветанка Петкова, бяха отличени от РУО и МОН за принос към развитието на училищната общност и високи постижения за 2023г.
Електронни тестове за най-малките Компютърни хрумки
 
27 04 2023

Финансиране по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Участието на Средно училище „Христо Ботев“, с. Горна Малина в Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ дава големи възможности за развитие на институцията:

 

-           По Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи  училището е получило  15 технически устройства за учителите, 39 устройства за учениците и универсален шкаф за зареждане на устройствата. Директорът е подсигурил технически учителите и учениците от училището. Всички технически устройства, предоставени от проекта, се използват в пряката учебна работа.

От началото на проекта до момента са преминали обучение по проекта:

-           По Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда 44 ученици от първи клас са получили сертификати. Работата по тази дейност продължава и до края на учебната година са планирани още 15 първокласници да завършат обучението си. По този начин всички новопостъпили ученици за 2021-2022 и 2022 -2023 учебни години ще са обучени за работа в електронна среда.

-           По Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда 15 учители са получили сертификат от обучението. Всички новопостъпили учители са преминали обучение за усъвършенстване на уменията за преподаване в електронна среда.

-           По Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.). 21 родители и медиатори, включително такива от ромската общност, са преминали обучението. Това са родители на първокласници, за които е от особена важност да придобият дигитални умения, за да могат да подпомагат своите деца.

-           По Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда 34 ученици до момента са участвали в обучение в рамките на 20 учебни часа в електронна среда. Работата по Дейност 5. продължава. Стремежът на училището е да обхване всички ученици, които имат нужда от допълнително обучени и да ги подкрепи в предодоляване на обучителните затруднения.


Връща
  Следваща: История